SİONİSTLERE HADDİNİ BİLDİREN EN BÜYÜK KOMUTAN TİTUS.

SİONİSTLERE ADFEN 

Hileci ibrani yahudi Peygamberler -- İbrani, Yahudi, Siyonistlerin Hakkından Büyük Komutan Titus gelirdi. Büyük Komutan Titus Anısına Ve Aşkına..O İtalyanca Yazının Türkçe Metni :
Pekiyi çok iyi Allahı var kabul ettik. Allahın varlığından şüphemiz yok. İnandık iman getirdik, Kalbimizle tastik dilimizle ikrar eyledik. Ancak, bu gerçekten var olduğu iddia edilen gerçek peygamber olan peygamberlerinde sahtelerıninde neden hepsının ibrani yahudi olmasının sebebi nedir. Bu çelişki değilmi. Bu kadar çelişki yetmez mi, Mesela öyle geliyor ve anlaşılıyor ki, bunların gerçek olarak milletçe, ulusca, her neyse toplum ve toplulukça inanılıp kabul edilenlerininde, bu oyunu iyi oynadığından gerçek gibi inanılmasından ibarettir. Sahtelerinin ise bu işi oynayamadığı sahtelıkte kaldığıdır. Yine sözde dört kitap var. Ama sözde nasılsa sözde dört büyük kitap nasıl oluyorsa, ama kabül edilmş işte. Bunların kıssadan hisseler bölümüne bir bakın hepsi ibrani havzasında olan olayları anlatıyor. Bu olaylar olmuş mu olmamıs mı? Olduğuda olmadığıda tartışılır. Buda inancınızda olsa saygı gereğide olsa  tartışılır. Yoksa bunun aslı Yahudinin uydurduğu yalan ve sahtekarlık, gerçekte tartışılacak hiç bir şeyi yoktur. Sahtekarlık bariz şekilde açıktır.  Bu sözde dört kitap, ama hep aynı havzayı aynı kısıtlı bir bölgeyi papağan gibi anlatıp duruyor. Bu kısadan hisse  ibrani asıllı sahte peygamber mesihlerin uydurukça daracık kıssasından biraz düşünen insan nasıl hise alıp ders alıp feyiz bulsun. Burdaki İbrani yahudi  dalkavukların kelime oyunu entrika desise hilelerine bakın görün ve düşünün. Burda ki, uyarı ve hitam ve hitap Müsluman yada Hırıstiyan olarak kendini bilipde inanıpta aldananlaradır. Yahudilere böyle bir hitam böyle bir  hitap yok ve olamaz. Çünkü, İbraniler, yahudiler insan değildir. İbraniler, Yahudiler hayvandan daha aşağıdırlar.  Evet size Müslumanlar ve Hırıstiyanlar bu hitam size, bu hitap sizlere;  Şu at gözlüklerinizi bir gözünüzden ve başınıza geçirilen tasma ve yular başlıklarınızdan ve kiraya verilmiş kafalarınızı bir öz elinize alın. Özgür düşünün Bu kıssadan hisseler neden yahudilerin yaşadığı coğrafyayı anlatırda Koskoca dünyanın yüzde doksanını ve daha fazlasını oluşturan coğrafyası ve nufusundan üç beş kelime anlatmaz. ve bahsetmez, bahsedemez.  Neden sorusuna cevap verelim.  Çünkü yahudi kendi coğrafyasını bile tam ve doğru şekilde bilmiyor. Yazdıkları uydurdukları ortada, Yazdığı uydurduğu kıssadan hisselerin hepside kendi yalanlarından ibaretir. At bir yalan dön kendin inandan ibaret. İbrani asıllı  bu sözde bu peygamberler, Sözde peygamber, gerçekte Peygamber değillerdir. Tüm her şeyi Allah göndermiş gibi yaratan Allahı malzeme ve alet ederek anlatıyorlar. Bunlar Allahada böhdan ediyorlar. Bunlar İbrani Yahudinin kendiliğinden uydurduğu dalkavukluk ve şarlanta yalanlarından ibarettir. İşte sözde talmut adlı kutsal kitapları var. Hep osuruk yalanlardan ibaret olup, Talmutta Büyük komutan Titusa uydurdukları yalan ve böhdan, iftira ortadadır. Bu İbranilerin, Yahudilerin İftirada sınırları yoktur. Bunların iftiralarının emsalide yoktur. Ama buyurun seyredin bu alçakların ne yalanları nede yalancı  adamları biter. Nede İnsanlara Tanrı olarak taptırdıkları put homoları  biter. Adeta meydan onların olmuş. Bunlar bazan put olur tanrı olur tapılırlar. Yani yahudi Putunu yaptırır ondan sonra millete taptırır. Yani Hz Musa Tur dağı samiri meselesi varya mantalitesini ordan alır. Bu iş mantalite samirdende önce vardıda,  ama ilk tarihte kayıtlı sapık Yahudi sionist inancı samirinin buzağısı tapma ve taptırma kaydına dayanır. Bunlar ondan öncesi ve sonrası ile Put Tanrıları, amon-iştar-ra-osiris-isis-horos vs saymakla bitmez. Bazan sahte üreterek Peygamber olarak kurtarıcı olurlar tarih bu ibrani sionistlerin safsata yalanları ile doludur. Bunlar mantalitesini dedik ya diyoruz ya,  Ebu  simbel tapınağından alır. Mesale, TC-TR de şu bir çok adı ile bilinen kamal, Moseu Samuel Yahuda, TC-TR de koruma kanunu ile korunur buda tuaf bir iştir. Ama gelin görün ve bilin ki, buda ibranidir,  Yahudidir. Yani bugünkü israilin gerçek banisidir. Daha bir çok adı vardır. Tıpkı mısırın Put tanrıları gibidir. Bu devrin 20. Yüzyılın en büyük  sahte paygamberidir. Kamalizm dinini kurmak için 20.000 cami yıktı. 2.000.000 (iki milyon) müslüman katletti. Genelevi (Kerhane) yapılan Meyhane yapılan camilerde var. Bu toplama dahil değildir. Artı olarak satılan yıkılan tekkeler, dergahlar, Müslüman Kabristanları Sebataist Yahudilerce yıkılmış talan edilmiş zimmetlerine geçirilmiştir.   Yine Milyon dönüm Vakıf arazileri Sebataist Yahudilerce talan edilmiştir. Tüm sahil alanlar sebataistlerin tapusu ve zimmetimdedir. İstanbul boğazınımı sorarsınız ege sahillerinini akdeniz sahillerinimi sorarsanız anadolunun değerli arazilerinin tümü hepsi ama hepsi sebataistlerlerce önce işgal edilmiş ondan sonrada kendi ata dede malı gibi kendi tapulu malları haline getirilmiştir. Müslüman Türk Milletinin elinde hiç birşey yoktur. İşte gürülüyor, görüyorsunuz,  Müslüman Türk Milleti Fakrür zaruret içindedir, sürünmektedir.  Müslüman Türk Milleti ve vatanı dün bu göz oyanların elinde idi. Bugünde Sebataist Yahudilerin konrolünde ki, göz boyuyanların elindedir. Sadece fark göz oyanla boyuyan farkıdır. Oyulan göz boyanıyor, boyanmaya devam ediliyor.

İşte Video Link: https://www.youtube.com/watch?v=UMzh3YI0Vk8   İşte Video Link : https://www.youtube.com/watch?v=U2JWAqukHpc  Bu kamal’ın kamalizm adı ile yeni din Türkün dini, Kamalizmin dinin esasları adlı kitabi var. Baş katibi ve katipleri var. Kamalizm dininin  Amentusu var. Mevlidi var. Kamal ekber diye ezanı var. Bu sahte dinin mesihi sahte kitabı, olduğu gibi,  Baş sahte katibi Edirne saylavı M. Şeref aykut Kamalizm dinin esasları adlı kitabının yazarıdır. Diğer katipleri, edip ayel – kemalettin kamu – y. ziya ortaç – behçet kemal çağlar Sahte Peygamber Kamalın sahte katipleridir. Bu işi araştıracak sağlam delikanlı boyutta araştıracak kafalara ihtiyaç var. İşte bakıp görün ve anlayın Yahudi sionist şarlatanların sahip olduğu ve cirit attığı kontrolü elinde tuttuğu dünyanın neresi var. Heşeyi ve kaynağı burası ama başka yermiş gibi bu sionistler gösteriyor aldatıyorlar. Bu sebataist sionistlerin entrika desise hile işi sürüp gidyor. Mesale şu fetullah denen biri var. İbrani asıllıdır. Yani litaratördeki adı ile pakraduni yahudisidir. Yaptığı işlerle kamalı taklit eder. Buda  müritlerincede tv lerde ve tüm medyada teyit edilmiştir. Hatta hayat hatıratı gibi yazdığı küçük dunyamda onun yerine geldiğini ima eder. Kendince buda adamlarınca mesih konumundadır. Bu herifte ibrani yahudi sionistir. Bu ve bu olaylar tarihte zaman ve makanına göre ilk değildir. Tarihte ki, sahtekarlık, ve dalkavukluk sıralamasına göre yerini önceliği ve sırasına göre, yahudi abdullah ibni seb-e şehy bedrettin - torlak kamal, mordahay veledisi kara menteş- yani sebatay sevi bahayullah bahayettin ve mosheu samuel yahuda ve fetullah buda net şekilde sıralaması görülüyor ve anlaşılıyor ki diğer ibranilerin yaptığı gibi onların bir tekrarını yaparak tarihteki sahte mesihler, sahte peygamberler yerini almaya adaydırlar. Bakıp bekleyelim ve görelim. Ya düşünün Allah nasıl boyle adaletsiz olabilir mi? Bu sözde var olan peygamberlerinin sahte yada gerçek olarak inanılanında güvenileninde ibranı yahudiden olması bu nasıl İlahlık, Allahlık   hükmüdür. Halbuki Allah insanı Adeletle, Fetanetle yaratmıştır.   Bu Allahın adaletine uymadığının net ve ibaresidir. Halbu ki, insanın biraz düşünmesi Allahın adaletine ters olduğunu görmesi aşikardır.  Haşa Allah bu kadar adaletsiz olabilir mi? İşte burda bir İbraninin din adı altında koymuş olduğu yada uydurmuş olduğu kural ve kuramları bir başka ibraninin kısmen ve tamamen ortadan kaldırarak, Allahı alet ve malzeme yaparak yeni bir kural din olarak ortaya koyuyor. Şimdi millete çağdaş görünüm olarak yaşam olarak yutturulan partili yada çok partili döneme bakalım. Burda her ibranı her yahudi her sionist kurtarıcıdır. Demokrat parti bir karahim yahudisine kurduruluyor, yada kuruyor. Daha sonra iç hesaplaşma gereği  yada kendilerince değişiklik yapılarak, uçlarda ki işe gelmeyen isimler tıraş ediliyor ve partide kapatılmış gibi görünüyor, ama sözde kapatılıyor, Akabinde hatırlayın adalet partisi diye bir parti kuruluyor. Tabi Demokrat partinin yerine, yine bir başka yahudi ragıp gümüşpala adında ibrani yahudi Adalet Partisini kuruyor. Bu şekilde dalkavukluk işi sürüp gidiyor. Bakın beyler bu ittihat ve terakki chp de böyledir. Biri birinin devamıdır. Burda tarihi vesikalara dayanarak, Tarih tekerrürden ibarettir. Bunların siyasetci yada mesih peygamber nebi ne ismi hangi unvanı ile anar görür ve söylerseniz, söyleyin, bir tanesinin ibrani yahudi olmayanını söyleyin. Hadi söyleyin.  Söyleyemezsiniz ve gösteremezsiniz, Bunların hepsi ibrani yahudidir. Yahudi  olduğuna göre, bu olan dalkavukluk ve sahtekarlığın hepsi ibrani yahudi siyonistlerin entrika desise yalan hile oyunları ve dalkavukluklarından ibarettir. Bu iş bu kadar nettir. Hile açık ve ortadadır. Bütün bu yalan dalavere ve dalkavuklukların sahtekarlıkların cezasını şimdiye kadar hiç kimse tarafında verilemediğine ve kesilemediğine göre; böylece ibrani yahudi siyonistin hilesini Büyük komutan Titus’a havale edilmelidir. Tarih sahnesine bakın görün ki bu yahudi ibraninin siyonistin cezasını büyük komutan titus kestiği gibi verdiği gibi, yalnız ve ancak bu kadar sahtekarlığın cezasını yine Büyük komutan Titus kesebilir ve verebilir.

Bu yazı : ibrani, yahudi, siyonistlerin hakkından büyük komutan (Pompey)  Popey de vardı ama, ibrani, yahudi, siyonistlerin hakkından Büyük komutan Titus gelirdi. Büyük komutan Titus anısına ve aşkına..

DİKKAT BU YAZI İTALYADA TÜM DÜNYADAKİ MİLLETLERE VE DEVLETLERE YAZILMIŞ HİTAP EDEN BİR YAZI  OLARAK YAZILMIŞ OLUP, TÜRK AYDINLARI TARAFINDAN,  DİĞER MİLLETLERE VE DEVLETLERE AİT BÖLÜMLER ÇIKARILARAK, TÜRKİYEYE MÜSLUMAN TÜRK MİLLETİNE HİTAP EDER HALE GETİRİLMİŞTİR.   

ŞİMDİ SİZE POMPEY VE TİTUS GERÇEK HAK VAKAASI NEDİR. BİR ANLATALIM.  

İbraniler yahudiler  dalkavuk sahtekar olduklarından bu dalkavuklıları ve hileleri zaman zaman işlemedi. Onların bu oyunları başlarına büyük felaketler açtı. Tarihi Kenaneli bölegesini Asur ve kalıntıları Babil ve Kalıntıları devletler ele geçirdi.  M.ö 586 da  Babil Kralı Nebukat Nevas  Beni Yahuda Devletini ve Beni İsrailiye sözde devletini yıktı bölgeyi İlhak etti. Bütün Yahudileri Babile sürgün etti. Ama M.ö 538 de Pers Kralı Kiros Babili yenerek bölgeyi ilhak etti. Yahudilerin geriye dönüşünü ricatını sağladı. Yahudi kahpelerde durmadan kahpe fehişe sermayeleri gibi el değiştirip durdu. bu serüvende bölge Perslerin elinde kaldı. (M.ö 538) yahudi kahpe fahişe topluluğuda Perslerin elinde kaldı. Persler yahudilere tölarans tanıdılar. ama 2.Filibin oğlu  Büyük İskenderde Pers Kralı Dariusu İssos  ve Gavegemeli savaşlarında yenerek Persleri yerle bir etti. Tekrar yahudi kahpeler Mekedon İskender İmparatorluğuna el değişerek geçmiş oldu. Bu devlette miladın sonlarına doğru, Roma İmparatorluğunun gelişip büyümesi ile bu sefer tekrar bölge yine el değişerek yahudi kahpelerde el değişti. Bundan sonraki serüvende Hz İsa ve bugünkü Hırıstıyanlık baş gösterdi. Bu yahudi kahpeler çeşitli entrika ve hilelerle ortalığı karıştırdılar. Petrus-Platus-İsos Cristos (Hz İsa) olayları ile inanlar inanmayanlar mücadelesi başladı sürdü. Tabi burada bu durumu kıskanan yahudi siyonist kahpelerin işe  fesat katması ile iş çığırından çıktı. Hz İsa dini tam yayamadı. Görüşlere göre çarmıha gerildi. Kimi görüşe göre göğe arşı alaya çekildi. Bu olaylardan sonra,  Hz İsa taraftarları yani inananlar, bu olaylara daha çok yahudilerle mücadeleye  giriştiler. İnananlar olsun eski inanç mensupları burdaki fesat ocağını yakanların yahudi siyyonist kahpeler olduğunu gün geçtikçe anlıyor ve görüyorlardı. Ama yahudi kahpelerde durmadan toplanıyor. Romaya isyan ediyorlardı. Kısa sürede derlendi toplandılar. Sözde kendilerini devlet ilan ettiler. Tarih M.Ö tam 63 İdi. Bunun üzerine Romalı Büyük Komutan  (Pompey) Popey Ordusu ile yahudilerin üzerine yürüdü. Ayaklanmayı bastırdı. Bugün nasıl mukaddesse Beyti Mukaddes yahudi mukaddesini yakıp yıktı. yahudi kahpeleri darmadağın etti.  hepsini Babile (Bugünkü Musul)’a ve bölgede her yere  sürgün etti. Kısacası Babil Kralı  Nabukad Nezar'ın yaptığnın  aynısını yaptı. Yine zaman tam yıl olarak M.Ö 63 idiPopey daha sonra Romaya geri döndü. Burdan itibaren yıllar içinde bölgeye yine yaklaştılar yerleştiler, yahudi siyonist kahpeler çeşitli senaryo ve entrika ve oyunlar yazarak,   Romaya, Roma İmparatorluğuna büyük işler çıkardılar. Yahudi siyonist kahpeler bu çıkardıkları kaostan  faydalanarak tekrar kudüste toplandılar. Kendilerini devlet ilan ettiler. Bunun üzerine Romalı Büyük Görkemli Şanlı Büyük Komutan Titus bölgeye geldi. kahpe yahudi sionistleri  yerle bir etti. Sözde Mukaddes nasıl mukadesse Buda yahudi sahtekarlığı yalanıdır. Yahudi sahte Beyti Mukaddesini yakıp yıktı. Taş taş üzerinde bırakmadı. Muketela (karşılıklı vuruşma) yı bile adil yaptı. Tereddütsüz yahudileri entrika yalan ve hile üretemez olarak teslim aldı. Tabi bu arada kaçanlarda oldu. Tam Tarihi Yıl M.S 70 idiKalanlara şöyle bir kanun çıkarttı. Bu adilane olarak yapıldı, hak yerini buldu. Hemde tam Hak. Çünkü O Büyük Komutan Titus idi. Onun her sözü tüm  sözleri her şeyi bile bir kanun idi. Büyük Komutan Titus  Yahudi kahpelere şöyle dedi. Bunlar bu yahudi sionist kahpeler dünyanın en kalleş en kahpe en alçak yaratıklarıdır. Bunları alacaksınız köle olarak çalıştıracaksınız emrini verdi. Bu ibrani sionist kahpeler Büyük Komutan Titusun köleleri oldu. Hatta 1492 de Büyük Osmanlıya gelen yahudi kahpeler Büyük Komutan Titusun köleleridir. Tabi yahudi kahpelerin bir bölümü akdeniz havzası dışı olan işlerine gelmese bile can güvenliği olan işlerine geldiği için soğuk Normanlar hakimiyet rus, slav ( köle ve forsa) coğrafyasına  bölgesine kaçtılar. Bugün kü, Rusyada yahudilerin çok olmasının sebebi buradan gelir. Bu kelimelerin menşei Normancadan gelir. Normancada Rus : Esir ve Köle demektir.  Slav : Kürekci ve Forsa manasına gelir. Normanca olan bu esaret kelimeleri Bölge insanına ırk adı olmuştur. Bütün bu bilgiler kimin yerli kimin asilliğinide ortaya koymaktadır. Burda konu sionistler ise, her şeyden bu iş, önce ibranilerin çakal sürüsü olduğunu net şekilde ortaya koyar.  Yahudi Sionist Kahpeler Avrupanın İspanyanın başına bela olmaya devam ettiler. Dünyanında başına hala beladırlar. Dünyaya ve insanlığa hastalık yaymaya devam ediyorlar.  

Şimdi Size İbranilerin Yahudi Sionist Kahpelerin Ve Onların Elebaşı Hahamlarının Sözde Kutsal Kitap Tevratın Yanında Yer Verdikleri Yine Kutsal Kitapları Telmutta  var Olan Tabi Büyük Komutan Titusa uydurdukları iftira yalanını dinliyelim. Hatırlayın Endülüs Emevî Sultânlarının dokuzuncusu adaleti ile ünlü,  İkinci Hakem, Hırıstiyanlarla yahudiler arasında Tevrat ve Telmut Yahudi itilafı nedeni ile bu  itilafı ile görülen mahkemede,  haham Joseph Ben Masesa emr ederek, Talmudu Arapcaya tercüme ettirmisdir. Burda Talmudun içereğine girmiyoruz. Kase içerisinde getirilmişti, sözde kutsal kitaptı. Nasıl Kutsal kitapsa, Sionsti uyduruğu safsatası Talmut,  Okundukdan sonra, bu tercümeye (Keseye konan pislik) ismi verilmisdir.  (Evet Talmut=Kaseye konan pislik) ismi verildi.  İkinci Hakem, [M.S 976] da vefât etdi. Bakın ne kadar çok ve mükemmel haklı imiş.   

Talmutta ki yalan kıssadan hisseye göre Titus mabedin perdesini açtı. Kılıcı elinde mabedin içerisine girdi. Ordan uçan bir sivri sinek Titusun burnundan içeri girdi. Titus burnunu tutup  uğraşırken yere yıkıldı. Titius  başını tutuyor, bağırıyordu. Çok zor bir durumda idi. Titusun yaverleri geldi. Ellerine tahta sopa parçası aldılar. Titusun emri ile, Titusun kafasına vurdukları zaman Tıtusun ağrısı azalıyor. Avazı kadar çıkan sesi bağırması  diniyordu. Saatler zaman ilerledi Titusun kafası açıldı. Kafatası  içinden çıkan Sivri sinek çıktı. Tam portakal tanesi büyüklüğü kadar  ve renginde idi. Ayakları demirden ağzı bakırdandı. İşte Size Büyük Komutan Titus gerçeği yukarıda vesikaları ile anlatıldı. Şimdi bu ibrani yahudi sionist şarlatanlar ne? Nedir? İşte Yahudilerin ibranilerin yani bu sionistlerin kendilerini üstün görmelerinde ki, dalkavukluk düzenbazlık sahtekarlık işidir. Bu sahtekarlığı iyi oynayarak tüm milletleri aldatmasından ve bu aldatma ve hileyi meslek haline getirmelerinden ibarettir. Bu hileyi sionistlerin kendi aralarında oynadığından ve hile  çok gizli tutulduğundan, hileyi kendi aralarında gizleyerek jurnalliyenlerin çıkmaması Sahtekarlığın deşifre edilmemesi, bunların sahtekarlıkta ki, başarı sırrıdır. Sözde dört büyük kitap diye kitapların hepsinin  kıssadan hisseden bölümlerine bakın hepsi bu ibranilerin sionistlerin yaşadığı coğrafyayı anlatır. Halbu ki, Bize atalarımızdan kalan yadigar ışık tutan ata sözleri vardır. Adem atamızdan gerekse 2. Atamız Nuh Atamızdan ata sözü şudur. Nuh atamıza kadar  Peygamber gelmiştir. Hani Tüm insanlığa geldiği uydurulan sözde 4 büyük Kitabın kısadan hisseleri  neden Dünyaya hitap etmez. Çünkü ibrani dalkavukların yalanları iledir de ondan. Sadece kendi coğrafyasına hitap eder. Bu sionist kahpelerin üstünlükleride yalan hile ve desiseden ibarettir.Yani osuruktan Teyyaredir. Gerçek açık ve net ortadadır. İbrani sionist yahudi alçaklar tarafından yalanla dolanla yazıldığı içindir. Bunun başka hiç bir nedeni olamaz. Nuhtan sonra sözde Peygamber olarak kendilerini Peygamber olarak taktim eden ve yutturanların hiç biri peygamber değildir. Hepsi şarlatan ve dalkavuktur. Yukarıda ki yazı izahatlarda da defalarca vurgulandığı gibi, bu Allah'ın adaletine bir kere uygun değildir. Hile deşifre edilmiştir. Hemen şimdi Dünyada nerde yahudi ibrani sionist dalkavuklar varsa hepsi tesbit edilerek islah edilmelidirler.   İşte Bu Sionist Kahpelere Haddini Bildiren Romalı Büyük Görkemli Şanlı Büyük Komutan, Titus Komutanın Kendi yada esemesi yada  biri gelsede bu kahpelere hadlerini bildirse. Dünya gülistan olur.    

Yorum yok. Yarumlarınız taktirinize bırakılmıştır. İmha işi ağırdır. Onlar islah edilmelidir. Tedavi edilmelidir. Çünkü Allaha inanan Hakka inanan Roma Milleti, Allaha inanan Hakka inanan Müslüman Türk Milleti bu sionist alçakları hastalıklı olarak görmektedir. Sioanistler  tedavi edilmelidirler. Zira Allah tektir. Sionistlerin dalkavukları gibi değil. Bu iş yek bir Allah iledir. Herkez tüm toplumlar eşittir. Kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur.

İTALYAN YAZAR : UMBERTO ECO ŞU SİONİSTLER TEK TEK FİŞLENİR VE İMHA EDİLİRSE TÜM İNSANLAR FELAH BULUR. AMA BUNUN ŞEREFİNE EREN Romalı Büyük Görkemli Şanlı Büyük Komutan, Titus Komutandır.

FETÖ (PYÖ) PAKRADUNİ YAPI ÖRGÜTÜ İLE NE YAPMAK İSTİYORDU HALA NE YAPMAK İSTİYOR. 

Sebataist Kazım Karabekir 10.000 ermeniyi TSK ya subay yaptı. Şimdi onların çocukları ve torunları TSK da üst subay ve genarel ve amireldir. Seçme hakkı bu ermenilerin ve pakradunilerin elindedir. Bu nettir, tartışılamaz.  Bu işin speklasyonu olmaz ve yoktur. İşte (Ermeni yahudisi) Pakraduni fetullahta 1960 lı yılların sonunda tam kahbelerin başına diğer sionistler ve sebataistlerin birlikte kararı ile (pyö) pakraduni yapı örgütünün başına pakraduni devleti kurmak için başa geldi. Fetullahın anası ki, adı Rabin sebataist yahudi olduğu nettir. Babası pakraduni yahudisi, gizli adı ise Rafi dir. Yani babası Ermeni yahudisidir. Türk or makamları bu pakraduni yahudisinin tekelindedir. Türk ordusunun %90 nı bu ermeni artıklarından ve pyö nün eğittiği pakradunilerden meydana gelmektedir. Müslüman Türk milletinin elinde hala hiç birşey yoktur. Müslüman Türk milleti bırakın emeklemeyi hala sürünmektedir. Çeşitli entrika, desise ve hile oyunlarla oyalanmaktadır. İşte olan olaylar orta yerde hile açık ve ortadadır. 15 Temmuz bir darbe değildir müslüman Türk Milletini tarih sahnesinden silme oyununun sade başlama provasıdır ve başlangıçlarındandır. Yakalanan ajanların verdiği bilgiler olsun itirafçıların teyyitleri olsun, gerekse vatan sever fedailerin ortaya koyduğu delil ve bilgilere rağmen hiç bir şey yapılmamıştır. Hala tehlike devam etmektedir. Devleti yönetenler ohalın üzerinde önlemler almalıdırlar. Pakraduni elebaşısı Fetöş şarlatanı kendini Mesih olarak görüyor, hala; görmeyede maskesi düşmesine rağmen devam ediyor. Beddua seanslarına tevrattan, Talmuttan ve yerimyadan sahte gayip ve şifreli konuşmalarına devam etmektedir. Hala yaptığı işerin analizi bir türlü orta yere çıkarılamamıştır. Pakraduni yahudisi olan adil öksüz denen kahpenin jipiaresi ve telefonu incelenmemiştir. Buda   gösteriyor ki, hala bu Kamuda Savcıların, Hakimlerin, Subayların, Genarellerin Üst düzey Polislerin, ve Polis  Memurlarının Hatta Kamuda ki, önemli memurların Eğitimcilerin % 90' ı (PYÖ) Pakraduni yapı örgütünden sıradan kandırılan aldatılan insanlardan olduğu, ve bu bölümde ikame edenlerin Üçgenin tepe kısmı olan Üst bölgesi yani (OR BÖLGESİ) % 100'ü Pakraduni Yahudilerinden ve Sebataist Yahudilerinden oluşmaktadır.  Fetullahın (PYÖ) Pakraduni yapı örgütü 15 Temmuz 2016 İşgal girişimini PAKRADUNİ YAHUDİ devleti kurmak için yapmıştı. Fakat her şey basit yapılı insanları aldatmakla bitmiyordu. Her şeyden önce ALLAH Alemlerin RABBİ buna ruhsat vermemişti. Ama bugün devleti Yönetenler  (PYÖ) Pakraduni yapı örgütüne karşı etkili bir mücadele yapamamaktadır. Adaletin başındakilerde içinde ki,  (PYÖ) mensuplarının etkisinden dolayı onlara hiç bir cezai müeyyide uygulayamamaktadır. Çünkü, (PYÖ) Pakraduni yapı örgütü faaliyetlerine  her yerde bu sayede sorunsuz devam etmektedir. Bunlara  çare bulunacaksa, hemen idam cezası  çıkarılmalı bunlarla beraber olan destek veren, alttan tepeye ne kadar ne kim varsa kurşuna dizilmeli idam edilmeli eşşek hanesine gönderilmelidir. Neden.? Bunların hepsi hem baği hemde, cinayet işleyici tecevüzcü düşmanladır. Bunlara nefes alma hakkı dahi verilmemelidir.  Bu dünyada yer yüzünde böyledir. Böylede olmalıdır. Bunun kanunu nizamı kısası budur.